" Vinterbirk"

" Birk II "

" Birk I "

Landskabsabstraktion

 Trods det tilsyneladende abstrakte udtryk, er det oplevelsen af naturen, der er udgangspunktet og indholdet i mine malerier. Mine naturabstraktioner skal samtidig give en god oplevelse af farver, samspillet imellem dem, kontraster og dynamik. De dæmpede jordfarver brydes ofte af stærkere kontrastfarver i en udfordrende balance,hvor det tilstræbte slutresultat, er et roligt maleri, der hviler i sig selv.

" Landskab I "

" Landskab II "